Ταξιδιωτική Ασφάλιση


Στην περίπτωση ταξιδίου είτε αναψυχής είτε για επαγγελματικούς λόγους μπορείτε να εξασφαλίσετε τα νοσήλια που πιθανώς θα προκύψουν από ατύχημα ή ασθένεια, όπως επίσης να αποζημιωθείτε τυχόν για την καθυστέρηση της πτήσης σας, την ακύρωση του ταξιδιού ή την απώλεια αποσκευών.

Προσφέρουμε τα πιο οικονομικά πακέτα που υπάρχουν στην ασφαλιστική αγορά.