Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού

Το γραφείο μας σε συνεργασία με Ασφαλιστικές Εταιρίες που εξειδικεύονται στις Ομαδικές Ασφαλίσεις του προσωπικού επιχειρήσεων, προσφέρει προγράμματα ασφάλισης υγείας, ατυχημάτων και σύνταξης.