Ασφάλιση Καταστημάτων & Γραφείων

Στην ασφάλιση επαγγελματικών χώρων προτείνουμε προγράμματα που περιέχουν καλύψεις πυρκαγιάς, κλοπής, θεομηνιών, θραύσης κρυστάλλων για τη βιτρίνα του καταστήματος κτλ και μάλιστα σε αξίες αντικατάστασης με καινούργιο.