Ασφάλιση Φωτοβολταϊκού Πάρκου

Η επένδυση και η εγκατάσταση ενός Φωτοβολταικού Πάρκου μπορούν να ασφαλιστούν στο γραφείο μας για όλους τους πιθανούς κινδύνους όπως πυρκαγιάς, κλοπής, θεομηνιών, σεισμού, απώλειας κερδών κτλ.