Ασφάλιση Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων

Το γραφείο μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην ασφάλιση Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων βεβαίως και με την κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου, την Γενική Αστική Ευθύνη και την Εργοδοτική Ευθύνη για το προσωπικό.