Ασφάλειες Φορτηγών & Επαγγελματικών Οχημάτων

Στην «Μάργαρης Ασφάλειες» επαγγελματικών οχημάτων ενημερώνεστε για ένα πλήθος καλύψεων σύμφωνα και με το είδος της δραστηριότητάς σας.

Επίσης υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες τιμές για στόλους οχημάτων εταιριών.


100

Ζητήστε Προσφορά μέσω της φόρμας

Στοιχεία Οχήματος

Κατασκευαστής

Ημερομηνία 1ης Κυκλοφορίας

Κυβικά

Το αγοράσατε καινούριο το όχημα ;

ΝΑΙΟΧΙ

Ημερομηνία Μεταβίβασης

Αριθμός Κυκλοφορίας


Δεν γνωρίζω την πινακίδα

Τιμή Αγοράς

Δικά σας Λοιπά Σχόλια

Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Ιδιοκτήτης

Το όνομά σας

Ημερομηνία Γένησης

Έτη Διπλώματος

Ατυχήματα

Συνιδιοκτήτης ή Άλλος Οδηγός

ΝΑΙΟΧΙ

Ταχυδρομικός Κώδικας

Περιοχή

Διάρκεια Ασφάλισης

6 μήνες12 μήνες

Κατηγορία Πακέτου

E-mail