Ασφάλεια Κατοικίας και Φωτοβολταϊκών

Το σπίτι μας είναι συνήθως οι κόποι μιας ζωής, το παρόν και το μέλλον μας. Δεν είναι σοφό να ρισκάρουμε, μη προνοώντας για την ασφάλισή του. Στην «Μάργαρης Ασφάλειες» μπορεί να διαμορφώσετε το δικό σας πρόγραμμα ασφάλισης, επιλέγοντας καλύψεις όπως πυρκαγιά, σεισμός, κλοπή, θεομηνίες, Αστική ευθύνη προς τρίτους κτλ.

Επίσης προσφέρουμε ειδικά πακέτα ασφάλισης στεγαστικού δανείου για πυρκαγιά και σεισμό με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Τέλος μπορείτε να ασφαλίσετε και την φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση αποκτώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.